SFPE-konferensen Dag 1

Jag har nyss kommit tillbaka till hotellet efter en mycket trevlig middag tillsammans med andra svenskar på en av Aucklands tapasrestauranger. Nu är det dags för att slutföra förberedelserna inför min egen presentation i morgon. Till skillnad från en del av dagens fördragshållare tycker jag att det är viktigt att hålla sig inom utsatt tid och se till att få sagt det väsentliga innan dess. Generellt sätt har dagen varit bra och den har gett mig en hel del tankeställare.

Dagen började med några tankar kring användning av riskbegreppet i byggregler där det äntligen har konstaterats att den nollrisk som reglerna byggs upp kring i nuläget inte existerar. Utvecklingen av framtidens byggregler måste gå mot ett mer risktänkande (= sannolikhet x konsekvens). En del diskussioner har förts kring möjligheten att beakta brand på sammasätt som man hanterar skydd mot jordbävningar:

  • Buildings should not fail under expected events
  • Buildings should fail safe under significant events
  • There will be events for which design against failure is not practical

Nya Zeeland har i samband med revideringen av sina byggregler kommit en bit på vägen med att minska osäkerheterna vid analytisk dimensionering genom att definiera s.k. espected events eller brandscenarier som en byggnad ska kunna hantera. För dessa nio scenarier har också dimensionerande bränder kvantifierats. När det gäller scenarier för personsäkerhet anges exempelvis den effektutveckling, tillväxthastighet och sotproduktion som ska användas när säkerheten utvärderas. Att det sedan visade sig att deras val gjorde att alla byggnader som de testade metoden på bedömdes som osäkra, är en annan sak. Oavsett vi behöver sätt för att minska det antal beslut som en brandprojektör måste fatta på egen hand, utan kontroll, i samband med analytisk dimensionering