Första byggmötet

Idag var jag på mitt första byggmöte. Det handlar om en butiksetablering i Uppsala/Gränby på 8000 kvadratmeter, fördelat på en stor och två mindre butiker. Jag hade tänkt mig använda analytisk dimensionering där jag tillför brandgasventilation och möjliggör minskade krav på takstolarnas bärförmåga vid brand, samt en flexiblare placering av utrymningsvägarna. Beställare av uppdraget är Bygg-Fast.

Om du vill veta mer om hur jag dimensionerat brandskydd i livsmedelsbutiker. Gå till Publikationer och läs ”Projektering av en och samma livsmedelsbutik i 125 kommuner”.