I orderboken just nu

Det var ett tag sedan jag skrev om mina uppdrag och jag tycker därför att det är på sin plats att lämna en liten redogörelse av det som finns i min orderbok för tillfället:

  • Utveckling av metod för att kunna ta hänsyn till aktiva system som en del av skyddet av den bärande konstruktionen (NCC Teknik).

  • Analytisk dimensionering av två större butiker där byggnadens takhöjd nyttjas för att möjliggöra en mer flexibel placering av utrymningsvägarna.

  • Utredningar inom ramen för Setras ”Trälyftet”. För tillfället handlar det om ett parkeringshus på 6 våningar helt i trä samt en anpassning av Setras byggsystem för den danska marknaden.

  • CFD-seminarium hos danska Birch & Krogboe där jag kommer leda diskussioner kring kvalitetsaspekter, användningsområde, begränsningar mm. Seminariet fokuserar på FDS5.