Lagring av ammoniumnitrat i Simrishamn

Idag åker jag till Simrishamn för att titta på en lagerbyggnad där det är tänkt att lagra c:a 400 ton ammoniumnitrat (konstgödsel). Lagring större än 10 ton kräver tillstånd enligt Lag om brandfarlig och explosiv vara och jag ska bistå Svenska Foder och Simrishamns handelshamn med en riskutredning för hanteringen.

Ammoniumnitrat är inte i sig självt brännbart men kan bidra till att andra material brinner även utan tillgång till luftens syre. När det upphettas, t.ex. i samband med brand, kan det avge giftiga rödbruna ångor (nitrösa gaser). Ammoniumnitrat kan under vissa omständigheter detonera men ett brandförlopp tillsammans med brännbara material ligger närmare till hands.