LSS-boende med en utrymningsväg

Jag har ytterligare ett projekt i löpet tillsammans med FSD. Denna gång handlar det om att titta på ett LSS-boende och se om detta kan utformas med ett trapphus Tr2 samt boendesprinkler, i stället för med två trapphus. Jag kommer att använda mig av felträdsteknik för att jämföra de två lösningarna.