Äntligen har det lossnat..

I snart ett år har jag på uppdrag av NCC tittat på möjligheter att använda aktiva system som en del av brandskyddet för bärande konstruktioner. Arbetet påbörjades strax innan Johan Lundins omdebatterade insändare i Sirenen. I början av sommaren fastställde vi principerna för metodiken och på sistone har jag varit fokuserad på att besvara följande frågor:

  1. Vilken dimensionerande brand ska användas för att avgöra om övertändning kan inträffa eller inte?
  2. Hur ska övertändningsbegreppet anpassas till förhållandena i stora lokaler där temperaturen i brandgaslagret varierar stort med avståndet från branden?
  3. Vilken beräkningsmodell ska användas för att avgöra om den dimensionerande branden leder till övertändning? Vilka antagande beträffande materialparametrar, öppningsförhållanden etc. är rimliga?

Nu har det äntligen lossnat. Jag har med litteraturstudier av framförallt australiska tester i köpcentra funnit en lämplig dimensionerande brand för påverkan på bärverket. Det handlar inte om några fjuttiga MW, utan det är en rejäl brand motsvarande den som kan fås vid lokal övertändning av exempelvis ett skolager. När det gäller beräkningsmodellen så utgick jag från att försöka jobba enkelt med MQH-metoden. Men, som ni har förstått på förra veckans inlägg så har det inte gått särskilt lysande.  Jag har därför varit tvungen att byta till en fältmodell, både pga inkonsekvent resultat med MQH-metoden, men också då mitt kriterium för övertändning (med hänsyn till påverkan på bärverk) inte alls är det samma som någon ”medeltemperatur” i det övre brandgaslagret. En hel del arbete har lagts ner på att optimera FDS-beräkningarna så att de görs med tillräcklig precision och tillförlitlighet, till minsta möjliga beräkningstid.

Det är alltid behagligt när man äntligen kan se slutet på ett långt och komplicerat utvecklingsuppdrag. Nu väntar jag på resultatet av nattens 12 simuleringar och därefter kommer jag använda intervallhalveringsmetoden för att avgöra om ytterligare beräkningar än de hitintills 57 utförda simuleringarna behövs. Jag har c:a två veckor kvar innan årsdagen. Förhoppningsvis är rapporten färdig då…