Ny galleria i Boden

Jag kommer att bistå WSP Brand- och Riskteknik med en analytisk dimensionering av personsäkerheten vid ombyggnad av Boden Galleria. Uppdraget omfattar både simulering av brandförlopp med CFD och modellering av utrymningsförloppet. Den nya gallerian i Boden Gallerian kommer att omfatta c:a 5 000 kvadratmeter butiksyta.