RIKTSAM – Lund

Länsstyrelsen kommer inom kort att släppa den första officiella versionen av RIKTSAM -riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Lunds kommun vill gå ännu längre och Wuz kommer tillsammans med stadsbyggnadkontoret att utreda transporter av farligt gods genom Lund i detalj. Syftet är att skapa ett samlat grepp om risknivåerna utmed transportlederna för att en gång för alla avgöra behovet av riskhänsyn, kopplat till olika former av bebyggelse.