Wuz bistår WSP

Jag kommer de närmsta veckorna att bistå WSP med rökfyllnadsberäkningar av en galleria i fyra plan i Umeå. Med hjälp av CFD-modellering ska jag avgöra tid till kritiska förhållanden, hur brandgaser sprids och om det krävs några ytterligare brandskyddsåtgärder i byggnaden. Projektet drivs i nära samarbete med WSP Brand- & Riskteknik i Malmö.