Wuz gästföreläser på DTU

I Danmark ger Danmarks Tekniske Universitet en masterutbildning i brandsäkerhet. Wuz har fått DTU:s förtroende att gästföreläsa om ”Risikoanalyser ved funktionsbaserede brandkrav”. Tack vare arbete jag gjorde åt danska Byg- og Boligministeriet om säkerhetsnivån i de danska byggreglerna, har jag bra koll på hur brandskydd projekteras i Danmark och kan under föreläsningen knyta an till flera praktiska fall.