BBR 21 på väg till EU

Boverket publicerade idag sitt förslag till BBR21. Versionen som nu finns tillgänglig på deras hemsida är skickad till EU för notifiering. Det är dock med stor sannolikhet den slutliga versionen. Jag vet att du har varit mycket debatt om ändringar i kapitel 5, bl.a. skapandet av den nya verksamhetsklassen 3B som jag själv varit inblandad i. Nyfiken på hur det blev?