BIV-info om ”Hantering av risker och miljöstörningar i Helsingborgs stad”

På onsdag håller BIV en infoträff om “Hantering av risker och miljöstörningar i Helsingborgs stad” där vi kommer att få ta del av det arbete som Helsingborgs stad gör för att ta fram en strategi för hantering av risker och miljöstörningar i samband med den fördjupade översiktsplanen för utvecklingsområdet H+. 

I Helsingborg pågår en omfattande planering och utveckling av stadens södra delar med H+ stadsförnyelseprojekt, Södertunneln och Hamnledsprojektet. I dessa projekt är risker och miljöstörningar en påtaglig del som staden måste förhålla sig till. Med anledning av detta har staden initierat ett arbete med att skapa en gemensam plattform för hur staden ska hantera risk för olyckor och miljöstörningar i södra Helsingborg. Arbetet ska utmynna i en strategi för hur man ska jobba med riskfrågor i stadsplaneringen omfattande bl.a. en kartläggning av risker och störningar och tydliga värderingskriterier samt vilka typer av åtgärder som är rimliga.

På träffen kommer två representanter från Helsingborgs stad att ge sin syn på arbetet och de resultat som man hitintills fått fram. Vi möter Malin Rizell, översiktsplanearkitekt samt Jonas Nylén, brandingenjör. Träffen hålls den 19 maj 2010 på Tyréns kontor i Malmö (Isbergs gata 15). Mötet börjar kl. 16.00 och vi räknar med att vara klara till kl. 17.30. Det går fortfarande att anmäla sig. Skicka ett mail till fredrik@wuz.se om du är intresserad.

PS / Det har varit en debatt om riskfrågorna i Helsingborg i våras. Spana in tidigare inlägg här.