Samtal om risker…

I nästa vecka hålls “Plan och bostadsdagarna” i Helsingborg där planerare från länsstyrelserna samlas för att diskutera olika frågor kring just planering och bostadsbyggande. Jag har äran att medverka vid ett s.k. samtal där vi kommer att föra en diskussion kring följande intressanta frågor:

  1. Hur ska vi utveckla resonemanget kring acceptabel risknivå och sannolikheten för olycka som medför miljöstörningar?
  2. Hur får vi med den samhällsekonomiska aspekten i avvägningen?
  3. Bättre plats för arbete spelar en avgörande roll idag fast den är förlegad och utgår från ett funktionsseparerat samhälle, hur kan bidra till att det kommer en ny version av rekommendationer?

Det kan inte bli annat än intressant!