Olyckor med farligt gods – modell vs. verkligheten

090630troly_gysinge01

Jag har fått ta del av utförlig statistik från MSB beträffande olyckor med farligt gods från år 2005-2008. Materialet omfattar samtliga olyckor med farligt gods där räddningstjänsten kallats till platsen. Materialet omfattar 146 olyckor, varav 122 har data på utsläppt mängd. Jag passade även på att titta på SIKA:s statistik över transporter med farligt gods för att se hur modellerna egentligen stämmer överens med verkligheten.

En sådan jämförelse kan göras mer eller mindre detaljerad och mitt syfte är endast att undersöka storleksordningen på beräknat antal olyckor och det faktiska antalet. Självklart finns det massor med osäkerheter, bl.a. antar jag transporterna sker i 70 km/h, vilket ger givna värden på olyckskvot och index för farligt gods olycka. Men, låt oss trots detta jämföra modellen med verkligheten.

Antal registrerade olyckor med utsläpp i perioden: 122
Antal beräknade olyckor med utsläpp av farligt gods: 31

Oops, vilken skillnad det blev!!! Men, oroa dig inte och tro att modellerna är helt tokiga. Det finns massor av osäkerheter! Dock vill jag passa på att redovisa hur stor volym som släppts ut vid dessa 122 registrerade olyckor:

Utsläppt volym, m3

Antal olyckor

> 25

1

10-25

1

5-10

1

1-5

11

0,5-1

9

0,25-0,5

4

0,1-0,25

30

< 0,1

65

Helt plötsligt känns det inte så farligt längre. I en riskanalys för transport av farligt gods behandlas volymen som släpps ut ofta konservativt. Det räknas liksom inte som en farligtgodsolycka om det släpps ut mindre än 100 l, vilket sket i drygt 50 % av det registrerade materialet. För att vi ska få en pölbrand som ger någon skada utanför fordonets närområde krävs åtminstone några tusentals liter, vilket inträffat i 14 av de 122 utsläppen. Den stora frågan är om det inte är dags att behandla utsläppt volym lite mindre konservativt i modellerna framöver. Att det prognoserats ske 31 stora utsläpp när det verkligheten skett 1 (ett) är inte en acceptabel noggrannhet.

4 tankar kring ”Olyckor med farligt gods – modell vs. verkligheten

 1. Tågapågen

  Är det ADR 1.8.5-statistik eller insatsstatistik och ingår då lastning/lossning-olyckor respektive utsläpp av farligt ämne (typ fordonets bränsletank)?

 2. Erik Almgren

  Mycket intressant jämförelse! Denna känsla är lätt att få då beräkningarna lätt tenderar att bli konservativa i många led.

 3. Magnus

  Att jämföra modellen med verkligheten är väl som att jämföra verkligheten för modellens framtagande och verkligheten idag? Den är väl ursprungligen framtagen för att kunna beskriva de olyckor som sker med hänsyn tagen till aktuella förutsättningar.

 4. Johan

  Om statistiken baserar sig på insatsrapportering så finns ytterligare en felkälla och det är den uppskattade mängden. Det är väldigt svårt att få en exakt siffra så värdena kan vara mer i underkant än överkant. Statistiken kan också vara knepig, olyckor med utsläpp av farligt ämne kan också kodas som trafikolycka om det är en transportolycka.

  Det vore också intressant att ta del av mer detaljerad skadestatikstik för utsläpp av farliga ämnen. Bara några få har omkommit sedan 1996 – vilka positiva och negativa egenskaper i olycksskeendet berodde det på? Krockvåld eller exponering för det farliga ämnet eller något annat?

Kommentarer är stängda.