BIV:s upphandling om brandskydd i maskinrumslösa hissar

I höstas lämnade Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap BIV en anbudsförfrågan angående ”brandskydd i maskinrumslösa hissar”. Jag lämnade in ett anbud tillsammans med Mattias Delin på Briab där vi beskrev hur vi skulle utreda frågan och finna svar om det krävs  brandgasventilation av dessa hisschakt eller inte. Nu har tyvärr BIV bestämt sig för att lägga ner hela utredning och än så länge förblir frågan obesvarad…