Brandskydd 2007

Vill du fördjupa dig i byggnadstekniskt brandskydd så boka in konferensen Brandskydd 2007 den 25-26 september i Malmö. Konferens skall belysa de aspekter av brandskyddet som byggherrar, entreprenörer, arkitekter, med flera har att ta hänsyn till vid en ny- eller ombyggnation.