Dödsbränder 2006

Räddningsverket publicerade nyligen sin sammanställning av det gånga årets dödsbränder och under 2006 fortsätter antalet dödsbränder att minska. Det går inte att säga om det är en stabil nedåtgående trend som har inletts, men det verkar åtminstone hoppfullt.

dodsbrander2.jpg
Det verkar också som dödsbränderna i särskilda boendeformer för äldre har minskat. Enligt SRV kan detta ha göra med ökade utbildningsinsatser efter den uppmärksammade branden på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. 

Jag blev nyfiken på vilken vision som Räddningsverket har för brandsäkerheten i våra bostäder, dvs de byggnader där nästan alla dödsbränder inträffar. Efter ganska mycket letande på www.google.se och www.srv.se fann jag SRV:s ”vision för vårt brandförebyggande arbete”:

Riskerna för bränder, antalet döda och svårt skadade samt allvarliga skador på värdefull natur- och kulturmiljö samt egendom till följd av bränder, skall fortlöpande minskas.

OK, vad bra! Visionen konkretiseras i ett antal mål, bl.a  ”Minskat antal döda i bostadsbränder – Treårsmedelvärdet för antalet döda i bostadsbränder per år skall minska med 10 procent i förhållande till 2000 års värde (92 personer)”. Problemet är att detta är mål för 2002-2004! Varför hittar jag ingen vision och målsättning för de kommande åren!?!

Jämför med Vägverket och den nollvision som lanserades för tio år sedan. Dödsolyckor i trafiken skiljer sig inte särskilt mycket från dödsbränder i bostäder. I båda fall handlar det om en eller två personer som omkommer per olycka, och ofta är det ett misstag som får dödliga konsekvenser. Det hade varit kul att se en handlingsplan för dödsbränder motsvarande den som finns för trafikolyckor.