Brandskydd 2012

Skärmklipp

Den 10-11 oktober hålls konferensen Brandskydd 2012 i Stockholm. Jag har äran att medverka i programmet tillsammans med Niclas Åhnberg från Brandskyddslaget och Björn Yndemark från WSP. Tillsammans ska vi försöka reda ut ett och annat när det gäller brandskydd i höga byggnader. Naturligtvis kommer frågor kring utrymning, räddningsinsats mm att belysas. Förutom höga hus kommer även kopplingen mellan LSO och BBR att belysas samt ett block om industribrandskydd. Hoppas vi ses där!