Branden i Halmstad


Bild lånad av flygfotografen.se.

Det har varit en orolig helg för Halmstadborna. Branden på Hanson & Möhrings anläggning i Oceanhamnen i Halmstad blev både omfattande och allvarlig. Tack vare en gynnsam vindriktning blev skadeutfallet lågt och endast ett fåtal personer har fått uppsöka sjukhus för lindriga andningsbesvär. Det var på fredagskvällen som en brand bröt ut i anläggningens lager för salt och konstgödsel. Det viktiga kväveinnehållet i konstgödsel ger dessvärre ytterst hälsovådliga (och dödliga) nitrösa gaser vid brand. Skulle vind blåst in mot staden hade läget blivit helt annorlunda, även om utspädning varit tillräcklig för att undvika dödsfall.


Tina Nordlund från räddningstjänsten i Halmstad berättar om vilka insatser som görs för att bekämpa branden i hamnen.

Sammantaget känns det som att insatsen gått enligt förväntan och det finns ingen anledning till att kritisera lagrets placering c:a 1,5-2,0 km från närmsta bostadsbebyggelse. Efterspelet av branden är alltid intressant att följa, både utifrån ett insatsperspektiv, men också utifrån ett riskuppfattningsperspektiv där allmänhetens syn på saken garanterat skiljer sig från fackmännens.