Fantasi är det du vill ha!

Igår var vi många som trängdes på Stortorget för att lyssna på Timbuktu och Damn! I en av låtarna sjunger han ”Fantasi är det vi vill ha, men verklighet är det vi får”. Jag kom att tänka på hur bra det stämmer överens med byggherrens önskemål om brandskyddets utformning. Så vid nästa projektmöte när du återigen får en ett omöjligt önskemål så ställ dig upp och sjung:

Fantasi är det du vill ha! Men, verklighet är det du får!