Kawagoes modell för flöde genom öppningar har reviderats

I det senaste numret av Journal of Fire Protection Engineering finns en artikel om Kawagoes modell för flöde genom öppningar och det arbetet som gjorts för att anpassa denna modell så att den gäller även för stora öppningar. Kawagoes modell:

m = 0,5 x Av x H^1/2

är känd för att endast gälla för små öppningar. För stora öppningar överskattas alltid resultatet. Den nya forskningen som redovisas i artikeln påstår att det verkliga inflödet i en öppning som upptar en hel vägg kan vara så lågt som 60 % av värdet uppskattat med Kawagoes modell.