Förväntansfull inför hösten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag kom igång lite senare efter semestern än vad jag normalt brukar. Mitt stora mål för året – cykelloppet mellan Geneve och Nice – gick först sista veckan i augusti och innan dess kunde jag inte riktigt koncentrera mig på uppdrag och kunder. Men, sedan någon vecka är jag tillbaka full av förväntan på vad hösten 2015 har att erbjuda. Några av de uppdrag som sysselsätter mig för stunden är:

  • Utredning av hur en byggnad kan anpassas för att uppfylla kraven för gemensamhetsboende i verksamhetsklass 3B enligt BBR 21.
  • Utbildning i FDS för Tyréns AB.
  • Riskutredning för Campus Lund där jag tar fram riktlinjer för hur bostäder kan lokaliseras i närheten av kemikaliehanterande FoU-verksamhet.
  • Utredning av transporter av farligt gods på väg E6/E20/E4 vid Helsingborg inom ramen för den åtgärdsvalsstudie som Ramböll arbetar med.