Trä eller betong?

Jag är sedan länge en förespråkare av träbyggande och har varit engagerad i olika FoU-projekt som fokuserat på brandskydd i trähus. Kv. Ekorren i Skellefteå är ett projekt som realiserats där prefabricerade moduler (av trä) använts för att skapa ett flerbostadshus i 3-5 våningar. Arbetet med kv. Ekorren var nyskapande i fler delar och teoretiska analyser kombinerades med praktiska försök i samband med projekteringen. I kv. Ekorren var boendesprinkler en självklar del av brandskyddet. Men, det finns ändå några högst intressanta skillnader mellan att bygga i trä eller betong som ställs på sin spets när vi nu funderar över höghus i trä

Trä brinner. Det är bra och en förutsättning för människans evolution och överlevnad. Men, när väl en rumsbrand har fått sitt fäste i konstruktionen blir skadorna betydligt mer omfattande än om konstruktionen varit obrännbart. Hur vi än beaktar sannolikheter och konsekvenser så är det rimligen så att en byggnad som kan brinna upp kan göra så med högre sannolikhet än en byggnad som är obrännbar. Detta faktum spelar roll när vi funderar kring utrymningskoncept, räddningsinsats, restvärde mm. Idag är våra byggregler materialneutrala till skillnad från våra nordiska grannländers som kräver obrännbarhet i högre byggnader.

Kanske är det så att även vi skulle ha en begränsning när det gäller möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial, eller åtminstone klassificera sådana byggnader som Br0-byggnader och därmed ställa krav på analytisk dimensionering redan vid t.ex. fler än 8 våningsplan. Annars finns det en risk att vi lär oss den hårda vägen och inför nödvändiga begränsningar först efter vi notera ökade brandskador.

Branden i Luleå där en spisbrand orsakade en total skada var en väckarklocka för många. Bostadshuset saknade boendesprinkler, vilket är oväsentligt i sammanhanget då även ett sådant förträffligt skyddssystem inte fungerar till 100 %. En händelse liknande den i Luleå kan inträffa även i byggnader med sprinkler, men knappast i betonghus. Jag tror att vi behöver föra upp diskussionen om brännbart vs. obrännbart till ytan och se till att vårt framtida byggnadsbestånd får en säkerhetsnivå som vi även i efterhand kan acceptera.

En tanke kring ”Trä eller betong?

  1. Mattias Skjöldebrand

    Mycket kloka ord och välformulerat.
    Vi får hoppas några kommer driva frågeställningen framöver. BIV borde vara en av dessa, då
    det här ju är analytisk dimensioneringen och ingenjörskonst i dess ädlaste form.

Kommentarer är stängda.