Hårdare krav på brandskydd i gallerior och varuhus?

Den 3 januari började det brinna i en Lindexbutik i Södertälje. Brandorsaken är oklar, men brandförloppet var snabbt och gav stora mängder rök som fyllde den intilliggande gallerian. Branden var mycket svårsläckt och det tog räddningstjänsten c:a 30 h innan de kunde avsluta släckningsarbetet. En kvinna och tre brandmän skadades lindrigt. Efter branden har Räddningsverket uttalat sig och krävt bättre brandskydd för gallerior och varuhus.

Räddningsverkets statistik visar att det under 1998-2005 brunnit 1 830 gånger i handelsbyggnader. Totalt har 60 personer blivit lindrigt skadade, 3 har blivit svårt skadade och 2 har omkommit. Uträknat i ”individrisk” per brand blir det en sannolikhet för lindrigt skada eller värre på 3,6 % och en sannolikhet för att omkomma på 0,1 %, räknat per brand som orsakar räddningsinsats. I jämförelse med brand i bostad är detta låga siffror. Här har vi totalt mer än 50 000 bränder med 590 omkomna och nästan 5 000 lindrigt skadade. I jämförelse med ”handel” är risken att omkomma i boende 10 ggr så stor och risken att bli lindrigt skadad är 3 ggr så stor.

Varför denna fokus på bränder i samlingslokaler när vi inte gör särskilt mycket för brand i bostad? I min lic-avhandling visar jag att det boendesprinkler är ett måste för att äldre människor med försämrad rörlighet ska ha en likvärdig säkerhet som de med normal yngre har. Än så länge görs inte särskilt mycket för denna utsatta grupp!

0 tankar kring ”Hårdare krav på brandskydd i gallerior och varuhus?

 1. Daniel Sirensjö

  Nu pratade Räddningsverket i och för sig mest om kostnader för branden. Men det är ju samma sak där, man får väga kostnaden för att sprinkla alla köpcentrum mot kostnaderna för bränderna. Inte så säker på att det lönar sig att sprinkla i befintliga lokaler.

  Däremot kan sprinkler vara ett bra alternativ vid nybyggnation för att få en möjlighet till friare användning av ytorna (kan flytta butiksväggarna efter behov).

  Som vanligt är det Räddningsverket och SBF som går ut i media och tycker och hörs mycket. Men ansvarig myndighet är ju faktiskt Boverket. Ingen har frågat dem vad de tycker.

 2. Fredrik

  Sprinklersystem är defintivt bra för att sätta ihop ett anpassat brandskydd, och kanske också för att garantera räddningsmanskapets säkerhet i byggnader där angreppssvägarna är långa och komplicerade.

  Det är bra att brandskydd debatteras i samband med större olyckor och jag tycker det är tråkigt att Boverket mest bryr sig om vilken beteckning en viss ytskiktsklass ska ha.