Lisbjerg skole i Ã…rhus, Danmark

Jag kommer att bistå Birch & Krogboe A/S i Danmark med kvalitetssäkring av deras CFD-beräkningar för en ny skola i Ã…rhus, Danmark. Uppdraget omfattar dels en kontroll av själva modelleringen och dels en kontroll av förutsättningar i form av brandscenario, dimensionerande brand, etc.

Birch & Krogboe är en av Danmarks större rådgivande konsulter med ett flertal ingenjörer verksamma inom brandskydd. Chefen för ”brandavdelningen” är Charlotte Micheelsen som var beställare för de uppdrag jag utförde för Danska Byg- og boligministeriet i början av 2000. Se artikel här.