Wuz v 02

Den första riktiga arbetsveckan efter nyår består av en hel del CFD-räknande och intrimmning av mina nya beräkningsdatorer – Euler och Newton. Hitintills fungerar det relativt smärtfritt, men det är en ganska komplicerad sak att optimera ett kluster för att köra FDS med parallella processorer.

Måndag: Kompletterande beräkningar för MVG-gallerian i Umeå
Tisdag: Kompletterande beräkningar för butiksetableringen i Uppsala
Onsdag: På kontoret
Torsdag: På kontoret
Fredag: Redovisning av beräkningar för MVG på WSP samt ett möte med den lokala BIV-gruppen.

Veckans kaffe: Bella från Johan & Nyström.