Kistas nya höghus

Ã…terigen ska det byggas på höjden i Kista. Intill Kista Science Tower projekteras ett bostadshus i 30-våningar. Just nu utreds de tekniska och eknomiska förutsättningarna för projektet. Det är Brandkonsulten AB i Stockholm som tog hem brandskyddsprojekteringen och Wuz kommer att bistå dem med en fristående sakkunnig granskning av deras projektering.

30 våningars bostadhus i Kista

Under min tid på ØSA arbetade jag en hel del med Turning Torso. Min roll i projektet var inledningsvis att utveckla det brandskyddskoncept som kom att användas. Konceptet togs fram med hjälp av en barriärsanalys där det hela tiden tillfördes säkerhetssystem för att de oberoende av varandra ska arbeta för att skadan vid brand ska bli så liten som möjligt. Under projekteringen har jag dimensionerat trycksättning av schakt, brandskydd i fasad, brandskydd i komfortventilation, räddningstjänstens insatspanel och redundansen av de tekniska säkerhetssystemen.