Uppdaterad referenslista

Jag har reviderat den tidigare så tomma referenslistan med de projekt som jag medverkat i under mina första månader med Wuz. Se ”Wuz referenser” för mer information.