Första gemensamma projektet med Bengt Dahlgren AB

Wuz bistår Bengt Dahlgren AB i Malmö med en analytisk dimensionering av ett vårdboende i Lomma. Beställaren önskar en öppen och flexibel lösning där kök och matsal inte avskiljs brandtekniskt från korridoren. Jag ska med hjälp av beräkningar och riskanalysmetodik finna ett brandskydd som möjliggör dessa önskemål. En av förutsättingarna för att uppfylla beställarens önskan är att byggnaden förses med boendesprinkler.

Jag har tidigare uttalat mig om vikten av att förse vårdboende med boendesprinkler för att nå en tillfredsställande säkerhet. Läs mer i en artikel från Sirenen här.