Intressant exjobb om räddningsmanskapets säkerhet

Fredagen den 28/9 kl 13.15 redovisar studenterna Mikael Gradén och Joakim Liljedahl sitt projektarbete ”Räddnings­man­skapets säkerhet under insats – kriterier för analytisk dimensionering”. Så skriver de i sin inbjudan:

Införandet av funktionsbaserade byggregler i Sverige 1994, Bo­verkets Byggregler (BBR), innebar större friheter och möj­ligheter vad det gäller utformning av byggnader. Detalj­reg­leringen upphörde och ett antal funktionskrav på byggnaden infördes istället. Däribland att räddningsmanskapets säkerhet vid brand skall beaktas. Något som inte står i BBR är hur detta ska ske vid analytisk dimensionering av byggnader.

Defintivt ett intressant ämne. Tyvärr är jag på väg till Stockholm vid den aktuella tidpunkten för att dagen efter plågas i 3 mil på Lidingö.

0 tankar kring ”Intressant exjobb om räddningsmanskapets säkerhet