Samarbete med NEAS i Luleå

Jag har inlett ett samarbete med NEAS i Luleå (Norsk Brannconsult AS svenska gren). Förra hösten bistod jag dem med en utredning av en brand i Säivis och nu fortsätter vi samarbetet med att jag kommer bistå dem med kvalitetsgranskning, både av beräkningar (FDS, Simulex) och av brandskyddsprojektering i allmänhet. Kul och givande!