Uppsala domkyrka

Tillsammans med Olle Norrby (O N Brandkonsult AB) kommer jag att utföra en övergripande brandriskanalys på Uppsala domkyrka. Analysen ska identifiera brandrisker och värdera det befintliga brandskyddet. Arbetet fokuserar framförallt på egendomsskyddet.


Uppdraget är en del i en omfattande studie som syftar till att uppgradera domkyrkans brandskydd. På torsdag har vi det första mötet på plats. Olle Norrby har förresten har skrivit en del tänkvärt om kyrkor. Här hittar du hans artikel ”Brandskydd i Stockholms kyrkor” publicerad i Bygg & Teknik nr 6/2001.