Koncentration

De resterande dagarna i denna vecka ska jag vara på kontoret och producera handlingar. Efter en knapp veckan på resande fot (Santander och Skellefteå) känner jag ett stort behov av att få vara hemma och leverera svar på de uppdrag jag har inne. Skellefteåmötet var intressant. Setra som driver projeket har tillgång till ruskigt mycket trä, vilket de vill använda i så stor grad som möjligt i sina byggnader. Förutom flerbostadshuset i moduler arbetar jag med ett parkeringshus i sex våningar uppfört helt i trä. Här finns en utmaning i hur vi ska lösa skydd mot brandspridning inom samma brandcell och skydd mot brandspridning till annan byggnad på 4-8 m avstånd.