Rapport från ”Fire Computer Modeling” i Santander, Spanien

Workshopen var bra! Bäst var den inledande föreläsningen av Prof. Arnaud Trouvé som pratade om ”Challenges in CFD Modelign of Large-scale Pool Fires”. Han tog upp flera aspekter där FDS inte riktigt kan mäta sig med experimentiella erfarenheter. Ett problem berör FDS modell för sotproduktion, vilken i FDS är direkt proportionerlig med massavbrinningen. Detta är en förenkling som fungerar alldeles utmärkt för välventilerade flammor. Problemet med stora bränder är att dessa flammor inte är välventilerade. När Q* går ner mot riktigt låga värden (flammans diameter är större än dess längd) så blir det problem med syre tillförsel vilket öar sotbildningen rejält. Riktigt stora polbränder kan ha en sotbildningn motsvarande 15% av avbrunnen massa, vilket är lågt från de värden som anges i litteraturen (för välventilerade flammor).

Det fanns fler bra presentationer. Rein från University of Edinburgh pratade om ”On the Design Fire for Non-Conventional Structures” där han med hjälp av CFD-simulering försökt fastställa hur byggnader som inte faller inom ramarna för Eurocodes giltighetsområde (< 500 m2 yta, < 4 m i tak, inga taköppningar och värmeledningsegenskaper motsvarande betong). Denna fråga är mycket het även i Sverige just, inte minst med tanke på Johan Lundins debattartikel i Sirenen. Fleischmann från Nya Zealand pratade om ”Why FDS is not ready for Specific Design Fire Predictions”, vilket gav mig en hel del funderingar kring hur vi använder modellen, framförallt på vilket sätt som vi representerar själva branden.

Judith Shultz från Holmes Fire & Safety i Auckland redovisade ”Parameters Influencing the Flame and PLume Temperatures in FDS”. Hennes arbetet kommer att underlätta valen av HRRPUA, spread_rate, TAU_Q, brandarea och gridstorlek framöver. Värt att notera är att hennes parametrar på cellstorlek i studien varierade mellan 0,1 och 0,2 m för bränder på 5 resp. 10 MW. Hennes rekommenderade värde på R* ligger i intervallet 0.05 till 0.07.

Att jobba med FDS kan tyckas vara enkelt. Men, färgbilderna missleder dig ofta. Vill du försäkra dig om att ditt resultat blir trovärdigt måste du följa en viss kvalitetssäkringsrutin, både innan simuleringen och i utvärderingen av resultatet. Jag kan erbjuda er utbildning och konsultation i FDS. Kolla in mitt erbjudande här!

PS / Vill du ha en sammanfattning av konferensen med viktiga slutsatser för dig som kommer i kontakt med FDS, antingen som utförare, granskare eller projektledare så kontakta mig… / DS

0 tankar kring ”Rapport från ”Fire Computer Modeling” i Santander, Spanien

 1. Daniel

  Va!! Inte ett ord om den stora höjdpunkten…….Chipirones! ;)

  //D

  PS: Tror fröken Schultz skulle uppskatta om du refererade till hennes riktiga namn, Judith ;)
  Andra gången jag rättar dig!

 2. Fredrik Nystedt

  Jag kunde inte stava till den där inlagda bläckfisken med tentaklarna instoppade i buken och marinerad i sitt eget bläck. Men, visst helt klart en höjdpunkt.

  Tack för rättningen. Senast var den 6/11-06. Ett fel om året kan jag leva med ;-)