Minska koldioxidutsläppen – köp utsläppsrätter!

Via Svenska Naturskyddsföreningens hemsida har jag räknat ut att Wuz kommer orsaka utsläpp på knappt fyra ton koldioxid under 2007. Utsläppen är i huvudsak relaterade till resor i tjänsten, men även från datorernas elförbrukning, användning av papper och annat kontorsmaterial, etc. Genom att köpa utsläppsrätter är det möjligt att klimatneutralisera företagets verksamhet.

Idag har jag köpt fyra utsläppsrätter på ett ton vardera (se värdebevis här) som SNF garanterar inte kommer att utnyttjas för utsläpp. I och med att Wuz köpt fyra ton innebär det att någon annan måste spara ett fyra ton koldioxid. Tillgången på utsläppsrätter minskar på marknaden och priset går upp. Företagen måste då köpa eller investera i bra teknik för att minska sina utsläpp.

Jag uppmanar er alla att klimatneutralisera ert företag – köp utsläppsrätter ni också!