Mycket just nu…

upptagen

Bloggen kommer tillbaka på onsdag. Tills dess fokuserar jag på att

  • Gör en riskanalys för en detaljplan utmed Stambanan i Norrköping
  • Göra en riskbedömning av en ny godsomlastningscentral i östra delen av Malmö

Återkommer