20 % säger “Ja” och 80 % “Nej”

Nu har jag granskat alla studentrapporter inom ramen för kursen i riskanalysmetoder och detta året var det fler “nej-sägare” än tidigare. Endast 3 av 14 grupper tycker att placeringen av en klorgastank i ett centralt beläget industriomrpde i Malmö är en bra idé. Det är alltid kul att se hur mycket det kan skilja åt i resultatet av en och samma uppgift och den beräknade medelrisken är lätt att jämföra.

– Lägsta värde: 2 x 10^-7
– Median: 3 x 10^-4
– Högsta värde: 2 x 10^-2

En spridning kring medianen på en faktor 100 till 1000 är väl inte så farligt :-)