Risikoanalyser ved funktionsbaserede brandkrav

Idag är jag på DTU och undervisar studenterna i Mastersprogrammet i brandsikkerhed om användning av riskanalyser vid analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader. Min presentation hittar du här.