Länsstyrelsernas riskpolicy

I början av 2004 släppte länsstyrelsen i Skåne remissutgåvan av ”RIKTSAM”. Arbetet fortsatte sedan med att tillsammans med storstadslänen Stockholm och Västra Götaland ta fram en gemensam riskpolicy, som nu finns publicerad. Riskpolicyn ger principer för riskhantering och definierar ett riskhanteringsavstånd på 150 m (RIKTSAM angav 140 m). Inom riskhanteringsavståndet ska riskerna för transport av farligt gods bedömas.

Läs mer i riskpolicyn på länsstyrelsen i Stockholms hemsida.