Semester 4/7-7/8

Förra året tog vi oss till Umeå på cykel. Denna gång blir det tåg och flyg, inte lika kul men betydligt mer tidseffektiv. Jag har helt semesterstängt till och med den 7 augusti. Därefter är det “sommarläge” till den 15:e då jag återigen är i full tjänst. Sommarläge innebär viss på telefonen och längre svarstider på e-post till skillnad från semesterläge som innebär att kontoret är helt stängt.

Med hopp om en skön sommar!