Totting om brandutredningar

Igår samlades knappt 30 brandingenjörer för att lyssna på Björn Totting och hans trettioåriga erfarenhet av brandorsaksutredningar. I lokaler sponsrade av Sweco Theorells gav Totting sin syn på utvecklingen inom området samt en del tankeställare kring inträffade bränder.

Totting tipsade bland annat om att det i RIB:en finns c:a 3 700 brandutredningar där man kan söka på objektstyp, startföremål, brandorsak mm. En bra källa när det ska konstrueras dimensionerande bränder för olika verksamheter.

Föredraget arrangerades av den lokala BIV-gruppen i Malmö, bestående av mig, Erik Grahn (Bengt Dahlgren AB) och Jan Ottosson (WSP Brand- och Riskteknik). Vi återkommer i höst med ett nytt arrangemang.