Wuz 2.0

Strax har det gått fyra år sedan jag drog igång Wuz och det är bara att konstatera att tiden har gått fort. I mitt register finns ett sjutiotal kunder och c:a 150 projekt. Det har hitintills varit en frisk blandning mellan smått och stort, mellan byggnadstekniskt brandskydd och samhällsplanering. De senaste åren har jag dock fokuserat mer på rent utredningsarbete. Projektet “Fire Safety Design with Sprinklers” där jag nyligen publicerade en remissutgåva av den kommande rapporten om analytisk dimensionering och sprinklersystem har tagit upp en stor del av min tid. Andra större engagemang har varit det i arbetsgruppen för revideringen av byggreglerna – BBR 20XX och det i våras då jag tillsammans med Helsingborgs stad utvecklat deras strategi för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods.

karriär

Inspirationen att blogga har lyst med sin frånvaro sedan semestern. Det är inget att göra åt den saken då bloggandet ska ske spontant utan krav. därför kan det bli lite tyst i bland. Nu känner jag dock för att dela med mig av några tankar om den Wuz 2.0, dvs. den utvecklingsfas som mitt företag nu är på väg in i. Jag har tidigare meddelat att jag kommer fortsätta mina forskarstudier vid Brandteknik LTH och nu är det dags att komma igång med dessa. C:a 3 arbetsdagar per vecka kommer jag att fördjupa mig i riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand. Tiden för andra projekt kommer naturligtvis bli mindre, vilket gör det möjligt för mig att renodla min konsultroll mot de uppdrag där jag känner att jag preseterar bäst. Exempel på sådana uppdrag är kvantitativa riskanalyser i samhällsplaneringen och allt som har med analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader att göra. Ytterligare FoU-insatser inom dessa områden är också av intresse.

I och med att forskarstudierna kommer igång hoppas jag också att inspirationen till ett mer aktivt bloggande kommer…