Kommentarer mottages tacksamt!

image

För några dagar sedan gick följande rapport ut på en större remissrunda. Rapporten är resultatet av ett gemensamt nordiskt projekt med syfte att behandla sprinklersystem och tekniska byten. Men, då det saknades en gemensam grund att stå på när det gäller verifiering av analytisk dimensionering så fokuserades projektet på att ta fram en verifieringsmetod med fokus på dimensionering av brandskydd där sprinklersystem utgör en betydelsefull del.

Vi tar gärna emot kommentarer på rapporten och känner du att du har intresse, tid och lust så kan jag skicka över remissutkastet. Skicka ett mail med kontaktuppgifter. Kommenterar bör vara oss tillhanda senast den 10 september.