Wuz v 04

En dryg vecka kvar på handboksarbetet. Skriv, skriv och skriv… Förra veckan gav annars förhoppningar om en bra vår. Det kom in förfrågningar om en hel del uppdrag, framförallt kring riskhänsyn i samhällsplaneringen och det känns riktikgt kul.  

Måndag: Förbereder tisdagens möte i projektet “Fire Safety Design with Sprinklers”.
Tisdag: Möte i Stockholm.
Onsdag: Möte i Lund om Sockerbruksområdet, där det är lite bekymmer med riskvärderingen.
Torsdag: Jobbar med handboken inom ramen för BBR 20XX.
Fredag: Jobbar med handboken inom ramen för BBR 20XX

Veckans kaffe: Njuter av FTO från Johan & Nyström.