Träkonstruktioner vid brand

Det snackas en del om träkonstruktioner och deras bärande förmåga vid brand. Träets fördel vid brand är att det förkolade skiktet isolerar den opåverkade delen och uppvärmningen av obrännt trä går riktigt långsamt och därmed är det endast inbränningshastigheten och lastpåverkan som avgör när ett brott sker. Men, träets fördel blir också en nackdel. I och med att materialet brinner så kan en trä konstruktion aldrig dimensioneras för att motstå ett fullständigt naturligt brandförlopp, utan förr eller senare så kommer konstruktionen ha brunnit upp.

charingRate 

Nuvarande formulering i BKR avsnitt 10:1 ställer krav på att bärverkets delar, inklusive upplag, fogar, förband o.d., skall utföras antingen så att kollaps inte inträffar:

  1. under en given tidsperiod enligt kraven på brandteknisk klass för byggnadsdelar i avsnitt 5:82 i BBR, (BFS 1998:39)
  2. under ett fullständigt brandförlopp eller
  3. under del av ett fullständigt brandförlopp, om det genom särskild utredning kan påvisas att utrymningssäkerheten inte försämras och att riskerna för räddningstjänstpersonalen och påverkan på omgivningen inte ökar.

För träkonstruktioner går alternativ 2 helt bort, medan alternativ 1 är fullt möjligt med metoder angivna i SS-EN 1995-1-2:2004. Alternativ 3 som jobbar med del av ett fullständigt brandförlopp, vilket även inkluderar möjligheten för byggnadsdelar som skall vara utförda i lägre klass än R 60 att dimensioneras för påverkan av ett fullständigt brandförlopp (exkl. avsvalning) under under den tid som klassbeteckningens tal anger. I SS-EN 1995-1-2:2004 finns också metoder för dimensionering av trä för en påverkan upp till 40 min.

Sammanfattningsvis:

  • Träkonstruktioner kan ALDRIG dimensioneras för att klara ett fullständigt brandförlopp (inkl. avsvalning).
  • En modell för naturligt brandförlopp kan endast användas för träkonstruktioner om kravet är R 30 eller lägre.
  • Dimensionering för brandpåverkan enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2 (standardbrandkurvan) är alltid möjlig för träkonstruktioner, åtminstone upp till ett krav på R 90.
  • Spana in University of Mancesters sida om träkonstruktioner och brand för mer info.