Wuz v 21

Måndag: Utvärdering av beräkningar för bostadshuset vid Slussplan i Malmö.
Tisdag: Möte med Räddningstjänsten Syd angående LSS-boendet som jag dimensionerade tillsammans med FSD.
Onsdag: Ytterligare ett möte med Räddningstjänsten Syd. Denna gång angående Slussplan.
Torsdag: På eftermiddagen håller den lokala BIV-gruppen en träff om brandorsaksutredningar.
Fredag: På kontoret

Veckans kaffe: Min bror gav lite färskrostat kaffe till mig som jag nu jobbar med. I kvarnen finns bönor från Etiopien, Vietnamn, Indien och Brasilien.