Osäkerhet och variation

”Variability is a phenomenon in the physical world to be measured, analysed and where appropriate explained. By contrast, uncertainty is an aspect of knowledge”Sir David Cox (brittisk statistiker)

Det finns två komponenter som är betydelsefulla när vi ska försöka beskriva ett framtida utfall i en riskanalys – osäkerhet och variation. Variation kan bäst beskrivas med naturlig slumpmässighet, t.ex rörande väderförhållanden eller utfallet när man slår en tärning. Variation kan inte minskas med mer omfattande studier, men det går att beskriva den bättre. Osäkerheter har att göra med vår kunskap och våra modeller. Ibland kan osäkerheterna minskas genom fler studier eller genom att använda experter. Osäkerheterna är knutna till vår beskrivning av ett förlopp, dvs vår modell. Likaså kan osäkerheter vara knutna till exempelvis mänskligt agerande.

I en riskanalys för transport av farligt gods kan en indelning av paratmetrarna med avseende på variation och osäkerhet göras enligt nedan:

  • Variation: temperatur, luftfuktighet, tidpunkt, vindhastighet, mängd i tank, hålstorlek, vindriktning, etc.
  • Osäkerhet: Modell för källstyrka och spridning, modell för exponering (skadekriterier), effekt av inomhusvistelse, etc.

0 tankar kring ”Osäkerhet och variation

  1. HÃ¥kan Frantzich

    Man ska nog inte vara sÃ¥ strikt när det gäller vilka ord som ska användas. Det finns de som talar om det generella begreppet osäkerhet och att variabilitet är en del och det andra skulle snarare vara en form av kunskapsosäkerhet. Inom IAEA SS100 talar man om ”…uncertainty … due to stochastic variability” och ”undertainty … due to lack of knowledge” men bÃ¥da är ”uncertainty”. Det viktiga är att man är medveten om naturen bakom de tvÃ¥ typerna av osäkerhet. Sedan finns det heller inte vattentäta skott mellan dem…

  2. Fredrik Nystedt

    Bra poäng. Definitionen är inte den viktiga, snarare det faktum att man bör skilja på dem i sina riskanalyser och hantera dem efter deras egenskaper.