Ã…ret var 1999…och riskavståndet 800 m!

Min första ”extended” QRA med direkt hantering av osäkerheter genomförde jag för ett projekt kallat ”Brostaden” och dess närhet till Yttre ringvägen.

 brostaden.jpg

Malmö stad hade tagit fram riskvärderingskriterier för etableringar utmed den nya vägen och vi alla var på hugget att få göra riskanlyser i enlighet med kursen ”Riskhantering 2”. Riskanlysen, med indata i form av fördelningar beräkningar i @RISK gav följande resultat:

  • Etablering närmare än 800 m från vägkanten kräver säkerhetsåtgärder.
  • Ingen etablering bör tillåtas inom ett avstånd närmare än 50 m till vägkant, 60 m om det saknas avåkningsskydd för fordon.
  • Med säkerhetsåtgärder menas exempelvis entréer riktade bort från vägen, automatisk avstängning av ventilationen vid kontorshus mellan 50-800 m.
  • Bostäder bör ej byggas närmare än 200 m från Yttre Ringvägen.

Analysen baserade sig till största delen på det underlag vi fått på LTH och varit inte direkt tänkt att används i verkliga uppdrag. Som tur var vet vi numera bättre. Tusentals timmar har ägnats åt problemet och det är med viss stolthet som jag kan konstatera att det bebyggelsefria avståndet numera bör vara kring 20-30 m. Bostäder kan etableras på 60-70 m avstånd och efter 150 m ställs överhuvudtaget inga krav på riskhänsyn.