Wuz v 23

Bara två veckor kvar innan semester! Nu blir det till att ännu mer bråttom…

Måndag: Möte på FSD om ett nytt projekt för att sedan åka till BDAB för ett möte om höga byggnader
Tisdag: Möte på Atkins om en ny riskanalys
Onsdag: Ska det visst vara ledigt
Torsdag: Fortsätter med projekten åt FSD och Lunds kommun
Fredag: Värsta mötesdagen! Inleder på White om Slussplan, drar till Lunds stadbyggnadskontor angående studien av farligtgodsleder och avslutar med en eftermiddag på FSD.

Veckans kaffe: Fortsätter med Montano Gran Miscela!