Wuz v 41

I veckan jobbar jag med:

  • Håller en utbildning om FDS och Pyrosim hos BST i Norge.
  • Avslutar konsekvensanalysen åt Boverket inom ramen för BBR 20XX.
  • Undersöker hur boendesprinkler påverkar utformningen av brandskyddet för ett nytt hotell.
  • En sakkunnigkontroll av en intressant brandskyddsprojektering där ett av två trapphus har ersatts med flertalet utrymningshissar.

Veckans kaffe: Återigen är det huskaffet “Dogville” från Haugaard som ligger i kvarnen.

PS / Missa inte att jag delger en del tankar och reflektioner via Twitter!  / DS